Mobil LOGO 2

Let's make your sustainability
journey together.

Välkommen till Hållbart by Skalare 
- din hållbarhetskonsult

I en värld som förändras i snabb takt där klimatförändringar, urbanisering och globalisering får stor betydelse och påverkar omvärldens krav och förväntningar på organisationer när det gäller hållbarhet, ansvarsfullt företagande (CSR) och transparens kan det vara tidssmart och tryggt att få stöd av en hållbarhetsspecialist.
 
Jag erbjuder konsulttjänster, coachning, workshops och föreläsningar inom Hållbar affärs- och verksamhetsutveckling, Diversity Management samt Kommunikation och Hållbarhetsrapportering. En pålitlig och engagerad samarbetspartner med specialistkompetens och gedigen erfarenhet som vägleder dig i hållbarhetsdjungeln. Och som vågar utmana er organisation till att hitta nya vägar och lösningar. Min affärsidé är att skapa värde för dig som kund och samtidigt bidra till en bättre värld. Jag har min bas i Malmö/Lund, Skåne men tar gärna uppdrag i hela landet.

Interimschef och Konsult Katarina Skalare på Hållbart by Skalare AB i Malmö

Fotograf: Mads Armgaard
Katarina Skalare
E-post: katarina@hallbartbyskalare.se
Tfn: +46 738 131516

 

Konsult Agenda 2030 som arbetar med hållbarhet och de globala målen - Hpllbart by Skalare AB i Malmö, Skåne

Jag hjälper er gärna med att koppla er verksamhet till Agenda 2030 och de globala målen.

Mångårig erfarenhet

 • från internationella företag, små och medelstora bolag samt offentligt ägda organisationer,
 • av värdeskapande strategiskt och operativt hållbarhetsarbete samt hållbarhetsrapportering,
 • inom kommunikationsområdet: strategiskt- och operativt arbete  (intern och extern kommunikation),
 • inom mångfald och inkludering,
 • av förändringsarbete samt kompetensutveckling av chefer och medarbetare,
 • av att arbeta på engelska.

I september 2017 deltog jag i UN Global Compact Leaders Summit i New York. Mötet handlade om Agenda 2030 och de Globala målen. 

Mina konsulttjänster

 • Hållbarhetsrådgivning & Coachning
 • Hållbarhetsstrategi & Styrning
 • Diversity Management
 • Hållbarhetsrapportering & Kommunikation
 • Hållbarhetskonsult & Interimschef på plats
 • Kunskap & Insikt - workshops, utbildningar och föreläsningar

"Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov" ur FN-rapporten ’‘Vår gemensamma framtid’’, 1987.


Jag levererar lösningar utifrån era behov.

Fotograf: Mads Armgaard

Hållbar affärs- & verksamhetsutveckling 
Katarina Skalare
Tfn: +46 738 131516
E-post: katarina@hallbartbyskalare.se
Organisationsnummer: 559143-3270
Innehar F-skatt och ansvarsförsäkring