Mobil LOGO 2

Mina referensuppdrag.

Strategisk hållbarhetsrådgivning till dLaboratory

Med min bakgrund i energibranschen känns det särskilt roligt att vara strategisk hållbarhetsrådgivare till dLaboratory Sweden AB, ett uppdrag som även omfattar de globla målen för hållbar utveckling. dLaboratory är en start-up som utvecklat teknik som gör det lättare att förutse och undvika strömavbrott. dLaboratorys mjukvara möjliggör bland annat förebyggande felavhjälpning och snabbare identifiering av fel. 
Uppdragsgivare: VD

Hållbart by Skalare - strategisk hållbarhetsrådgivning tilldLaboratory

Uppdrag hos IVL Svenska Miljöinstitutet

Det är kul med återkommande kunder - jag har fick förtroendet att hålla utbildningar i IVLs uppförandekod för institutets medarbetare och chefer. Redan 2012 arbetade jag med IVL första gången. I mars 2018 fick jag i uppdrag att ta fram nytt material samt att under försommar och sensommar  i år genomföra fem workshops för IVLs medarbetare i Malmö, Stockholm och Göteborg.
Uppdragsgivare: VD 

ivl utbildning uppförandekod code of conduct konsult hållbart by skalare konsult uppförandekod katarina skalare

Interim Hållbarhetschef på Heimstaden

Jag genomför ett halvårslångt uppdrag som Interim Hållbarhetschef på Heimstaden, tre dagar per vecka. Ett roligt, intressant och spännande uppdrag på ett av Nordens största och snabbast växande bostadsfastighetsbolag. Jag arbetar bland annat med hållbarhetsstyrning och -strategi, struktur och rutiner, risk management, löpande stöd till verksamheten samt hållbarhetsrapportering. Arbetet innebär nära samarbete med ledning och linjeorganisation samt genomförande av intressentdialoger med exempelvis institutionella investerare.
Uppdragsgivare: Koncernchef

heimstaden interim hållbarhetschef hållbarhetskonsult hållbart by skalare sustainable corporate governance sustainability strategy

Strategiskt uppdrag hos Innenco

Under försommaren 2018 genomförde jag ett uppdrag som strategisk rådgivare till Innenco International i samband med att företaget skulle ta fram uppförandekoder för medarbetare och leverantörer samt policyer på hållbarhetsområdet. Ett kul uppdrag hos en spännande kund.  Innenco står för Innovative Energy Concept och företaget har utvecklat en lösning som kan minska energiförbrukningen i byggnader.
Uppdragsgivare: VD

Innenco uppförandekod policyer strategisk rådgivning Katarina Skalare Hållbart by Skalare

Goal Chasers - workshop om globala målen

Jag medverkade som senior coach och mentor vid en heldagsworkshop "Goal Chasers - SDGs Ideathon" om de globala hållbarhetsmålen för gymnasieelever på Thoren Innovation School i Lund.
Uppdragsgivare: Crystal Valentine, initiativtagare och konceptutvecklare

Undervisning på Lunds Tekniska Högskola

Jag har för andra året i rad fått förtroendet att undervisa studenter på LTH i hållbar affärs- och verksamhetsutveckling. Utifrån globala trender, hållbarhetsutmaningar och de globala hållbarhetsmålen har jag guidat studenterna i hur och varför hållbarhetsfrågorna trillar in på företagens bord. Och hur de kan integreras i visioner, strategier och praktisk handling. Med syftet att modern teknikutveckling måste koppla till möjligheterna till en hållbar utveckling. Roligt, engagerade och intressant att träffa dessa ungdomar som visar stort intresse för frågorna. Att läsa om hållbar utveckling är både obligatoriskt och högskolepoänggrundande för studenterna.
Uppdragsgivare: Universitetslektor, Miljö- och Energisystem

Mångfaldsuppdrag på Axis Communications

Mitt första uppdrag i egen regi var för Axis Communications. Uppdraget bestod i att stötta Axis i deras mångfaldsarbete. Ett väldigt intressant och roligt uppdrag! Jag gav input till Axis globala mångfaldspolicy samt skapade en mångfaldsutbildning i workshop-format samt genomförde en pilotomgång för medarbetare på Axis HR-avdelning.
Uppdragsgivare: HR Director

Med min bakgrund i energibranschen känns det särskilt roligt att vara strategisk hållbarhetsrådgivare till dLaboratory Sweden AB, ett uppdrag som även omfattar de globla målen för hållbar utveckling. dLaboratory är en start-up som utvecklat teknik som gör det lättare att förutse och undvika strömavbrott. dLaboratorys mjukvara möjliggör bland annat förebyggande felavhjälpning och snabbare identifiering av fel. 
Uppdragsgivare: VD

hållbart by skalare strategisk rådgivare till dLaboratory
Läs hela inlägget »

Det är kul med återkommande kunder - jag har fick förtroendet att hålla utbildningar i IVLs uppförandekod för institutets medarbetare och chefer. Redan 2012 arbetade jag med IVL första gången. I mars 2018 fick jag i uppdrag att ta fram nytt material samt att under försommar och sensommar  i år genomföra fem workshops för IVLs medarbetare i Malmö, Stockholm och Göteborg.
Uppdragsgivare: VD 

ivl utbildning uppförandekod code of conduct konsult hållbart by skalare konsult uppförandekod katarina skalare
Läs hela inlägget »

Jag genomför ett halvårslångt uppdrag som Interim Hållbarhetschef på Heimstaden, tre dagar per vecka. Ett roligt, intressant och spännande uppdrag på ett av Nordens största och snabbast växande bostadsfastighetsbolag. Jag arbetar bland annat med hållbarhetsstyrning och -strategi, struktur och rutiner, risk management, löpande stöd till verksamheten samt hållbarhetsrapportering. Arbetet innebär nära samarbete med ledning och linjeorganisation samt genomförande av intressentdialoger med exempelvis institutionella investerare.
Uppdragsgivare: Koncernchef

heimstaden interim hållbarhetschef hållbarhetskonsult hållbart by skalare sustainable corporate governance sustainability strategy
Läs hela inlägget »

Under försommaren 2018 genomförde jag ett uppdrag som strategisk rådgivare till Innenco International i samband med att företaget skulle ta fram uppförandekoder för medarbetare och leverantörer samt policyer på hållbarhetsområdet. Ett kul uppdrag hos en spännande kund.  Innenco står för Innovative Energy Concept och företaget har utvecklat en lösning som kan minska energiförbrukningen i byggnader.
Uppdragsgivare: VD

Innenco uppförandekod policyer strategisk rådgivning Katarina Skalare Hållbart by Skalare
Läs hela inlägget »

Jag medverkade som senior coach och mentor vid en heldagsworkshop "Goal Chasers - SDGs Ideathon" om de globala hållbarhetsmålen för gymnasieelever på Thoren Innovation School i Lund.
Uppdragsgivare: Crystal Valentine, initiativtagare och konceptutvecklare

Läs hela inlägget »

Jag har för andra året i rad fått förtroendet att undervisa studenter på LTH i hållbar affärs- och verksamhetsutveckling. Utifrån globala trender, hållbarhetsutmaningar och de globala hållbarhetsmålen har jag guidat studenterna i hur och varför hållbarhetsfrågorna trillar in på företagens bord. Och hur de kan integreras i visioner, strategier och praktisk handling. Med syftet att modern teknikutveckling måste koppla till möjligheterna till en hållbar utveckling. Roligt, engagerade och intressant att träffa dessa ungdomar som visar stort intresse för frågorna. Att läsa om hållbar utveckling är både obligatoriskt och högskolepoänggrundande för studenterna.
Uppdragsgivare: Universitetslektor, Miljö- och Energisystem
 

Läs hela inlägget »

Mitt första uppdrag i egen regi var för Axis Communications. Uppdraget bestod i att stötta Axis i deras mångfaldsarbete. Ett väldigt intressant och roligt uppdrag! Jag gav input till Axis globala mångfaldspolicy samt skapade en mångfaldsutbildning i workshop-format samt genomförde en pilotomgång för medarbetare på Axis HR-avdelning.
Uppdragsgivare: HR Director
 

Läs hela inlägget »

Jag levererar lösningar utifrån era behov.

Fotograf: Mads Armgaard

Hållbar affärs- & verksamhetsutveckling 
Katarina Skalare
Tfn: +46 738 131516
E-post: katarina@hallbartbyskalare.se
Organisationsnummer: 559143-3270
Innehar F-skatt och ansvarsförsäkring