Mobil LOGO 2

Din konsult i hållbarhetsfrågor.

Jag är en hållbarhetsnörd, inspiratör och specialist som driver ett eget företag. Hållbart by Skalare AB är ett konsultföretag som fokuserar på hållbar affärs- och verksamhetsutveckling samt hållbarhetsrapportering.

Min affärsidé är att skapa värde för dig som kund och samtidigt bidra till en bättre värld. Jag levererar lösningar utifrån dina behov, med starkt fokus på att skapa värde och resultat.

Hållbarhetskonsult Katarina Skalare på Hållbart by Skalare - konsult hållbar utveckling, csr och hållbar affärsutveckling Malmö och Skåne

Fotograf: Mads Armgaard
Katarina Skalare
E-post: katarina@hallbartbyskalare.se
Tfn: +46 738 131516

Min bakgrund

Jag har mångårig erfarenhet av framgångsrikt och värdeskapande strategiskt och operationellt hållbarhetsarbete samt hållbarhetsrapportering.
Vidare har jag omfattande erfarenhet av att arbeta med mångfald, ansvarsfull kommunikation samt kompetensutveckling och förändringsprojekt i organisationer. Jag är en van föreläsare, utbildare samt workshopledare och har lång erfarenhet av att tala och föreläsa i externa sammanhang.

Jag har flerårig erfarenhet från ideell sektor genom olika typer av engagemang, exempelvis som styrelseledamot, styrelseordförande, olika påverkansprojekt och volontärarbete.

Läs gärna om min arbetslivserfarenhet under rubriken 'Min anställningshistorik' nedan.

Min kompetens och erfarenhet har öppnat dörrar till förtroendeuppdrag hos välrenommerade organisationer:
 • Lunds universitet – Ordförande i styrgruppen för Lunds universitets Hållbarhetsforum (2020 - pågående).  Ordförande och ledamöter utses av universitetets rektor.
 • Lunds universitet – Ledamot i styrgruppen för Lunds universitets Hållbarhetsforum (2014 - 2020). Ledamöter utses av universitetets rektor. Jag medverkade även i ett arbetsutskott som har till uppgift att ta fram Lunds universitets strategi för hållbar utveckling. Ett styrdokument som bland annat kopplar till universitetes strategiska plan.
 • Green Buddy Inititive (GBI) – Jag medverkade i GBI som tillhandahöll en interorganisatorisk strategisk lärandeplattform och process grundad i de globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030. Tillsammans genförde vi ett Pilotprojekt tillsammans med Oatly och OPO Design (2018). 
 • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) – Ledamot i referensgruppen för forskningsprojektet ”Kvinnor i styrelser och åtgärder för energi- och klimateffektivitet”. (2015 - 2018). Projektet finansieras av Energimyndigheten.
 • Svenska ICC – Ledamot i kommittén för Corporate Responsibility & Anti-Corruption
  (2009-2018)
 • Svenska Röda Korset, Malmökretsen - Ledamot i styrelsen (2016-2017)
 • SHEDO - Ledamot i referensgruppen för projektet EgoNova som finansierades av Allmänna Arvsfonden (2012-2015). Projektet tog fram en bok, två filmer samt en forumteater som belyste problematiken kring självskadebeteende och ätstörningar.
 • Frisk & Fri Malmö (lokalavdelning  till Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar) - Styrelseordförande  (2012-2015), Ledamot i styrelsen (2011-2012) 
 • Hållbar Utveckling Skåne, HUT – Ledamot i styrelsen (2009-2012) 

Min anställningshistorik

 • Heimstaden AB - Chief Sustainability Officer 
  Pågående
 • Heimstaden AB - Interim hållbarhetschef
  Rollen omfattade allt från hållbarhetsstyrning och -strategi till struktur och rutiner, risk management, löpande stöd till verksamheten samt hållbarhetsrapportering. Arbetet innebar nära samarbete med ledning och linjeorganisation samt genomförande av intressentdialoger med exempelvis institutionella investerare.
 • Kraftringen Energi AB - hållbarhetsstrateg
  Jag ansvarade för företagets övergripande hållbarhetsstrategiska arbete. Arbetet innebar även målformulering samt uppföljning av mål, handlingsplan och aktiviteter. Vidare ansvarade jag för riskkartläggning, kommunikation och rapportering inom hållbarhetsområdet. Jag arbetade i nära samverkan med strategiskt viktiga kunder, ägarkommuner, styrelsen, ledningsgrupp och andra intressenter.
  Arbetsledning och budgetansvar.
 • Sweco Environment AB - specialistkonsult
  Jag arbetade som strategisk rådgivare samt planerade och genomförde kundprojekt i olika typer av företag och organisationer.
 • PwC Sverige AB - Manager, Sustainable Business Solutions
  Jag arbetade som strategisk rådgivare och specialistkonsult samt planerade och genomförde kundprojekt i olika typer av företag, kommuner och organisationer.
 • E.ON Sverige AB/Nordic - Head of Corporate Responsibility, Community Involvement & Diversity
  Jag ansvarade för företagsövergripande strategier, planer,  projekt och aktiviteter  gällande corporate responsibility, samhällsengagemang samt mångfald. Arbetet innebar nära samverkan med E.ONs huvudkontor i Düsseldorf samt motsvarande funktioner i andra E.ON-länder. I min roll ansvarade jag även för hållbarhetskommunikation och rapportering. Personal- och budgetansvar.
 • AstraZeneca - Senior Communications Manager & Business Partner
  Jag arbetade med Corporate Responsibility, strategisk kommunikation, djuretik, mångfald samt utveckling och genomförande av AZ Sveriges ledarskapsprogram i ansvarsfullt företagande samt kommunikativt ledarskap. Vidare var jag projektledare för utveckling av AZ Global R&D Diversity Dialogue, ett koncept för mångfaldsworkshops, arbetet innebar även pilot-workshops i Sverige, England och USA.   
Konsult social innovation och social hållbarhet - Katarina Skalare Hållbart by Skalare AB

Fotograf: Mads Armgaard

Mitt arbete har prisats

 • År 2016 tog Kraftringen emot den europeiska hållbarhetsutmärkelsen CEEP CSR Label för det systematiska och strategiska hållbarhetsarbetet jag byggt upp.
Läs mer >
 • År 2015 tog Kraftringen emot KFS:s hederspris för Affärsmässig Samhällsnytta för det systematiska och strategiska hållbarhetsarbetet jag byggt upp.
Läs mer >
 • År 2009 utsågs jag till 1 av 100 påverkare inom hållbarhet av CSR i Praktiken. Motiveringen löd:

  ”Trots att hon är relativt färsk på sin post har Skalare gjort stort intryck genom att höja ribban för hållbarhetsredovisningar. Skalare har insett att det är minst lika viktigt att rapporten är begriplig som att innehållet är verifierat och EONs rapport är därför en av de mest kommunikativa och lättillgängliga hållbarhetsrapporter som givits ut i Skandinavien. Att anta att den blir en av de mest kopierade under året är ingen vild gissning.”  Läs mer > 

Kraftringens hållbarhetsstrategi

Miljö & Utveckling har uppmärksammat mitt arbete med Kraftringens hållbarhetsstrategi i tidskriften med samma namn samt i en webb-artikel. Läs mer >

Hållbar projektledning

I september 2016 fick jag och en kollega möjlighet att presentera hur vi integrerat hållbarhet i Kraftringens projektledningsmodell, föreläsningen hölls i samverkan med  FN:s projektkontor UNOPS, Arkatay och TEM.
Läs mer >

Social innovation

Jag har ett stort samhällsengagemang och har på olika sätt bidragit till samhällsutvecklingen. Bland annat är jag upphovsman till Kraftringens Parlör för nyanlända energiexperter som togs fram i samverkan med Basel Taleb, energiingenjör från Syrien som praktiserade i företaget under 2016.

Jag och Basel Taleb på Kraftringen i samband med att den ideella organisationen Individuell Människohjälp, IM, skrev en nyhetsartikel om parlören.
Foto: Lisa Jalakas

Parlören utsågs till en av 100 sociala innovationer som kan förändra Sverige, och ingår i boken med samma namn utgiven av Mötesplats för Social Innovation.

Social innovation - konsult Katarina Skalare Basel Taleb fick ta emot pris ur Göran Tunhammars fond för sitt arbete med Kraftringens Parlör för nyanlända energiexperter under Eslövs näringslivsdagar 2017. Priset delades ut av Herbert Felix Institutet. På bilden: Göran Tunhammar, Katarina Skalare, Basel Taleb och Cecilia Lind. Foto: Håkan Sandbring.

Basel Taleb fick under Eslövs näringslivsdagar 2017 ta emot pris ur Göran Tunhammars fond för sitt arbete med parlören. Priset delades ut av Herbert Felix Institutet. På bilden: Göran Tunhammar, jag, Basel Taleb och Cecilia Lind.

Foto: Håkan Sandbring

”Hjälp-att-ta-första-steget-parlör”
Jag har tillsammans med Louise Wester, Petra Menander Åhman och den ideella organisationen Kompis Sverige skapat en ”Hjälp att ta första steget parlör” för att underlätta kommunikationen mellan etablerade svenskar och nya svenskar och på så sätt bidra till ökad integration. Parlören finns med i boken Ankomst Malmö - Röster om flyktingmottgandet hösten 2015, utgiven av Malmö stadsarkiv. Parlören förvaltas idag av Folkuniversitetet.

Sociala Medier

Linked In:  Hållbart by Skalare AB
                     Katarina Skalare

Twitter:       twitter.com/kskalare_hbs

Facebook:  Hållbart by Skalare AB


Jag levererar lösningar utifrån era behov.

Fotograf: Mads Armgaard

Hållbar affärs- & verksamhetsutveckling 
Katarina Skalare
Tfn: +46 738 131516
E-post: katarina@hallbartbyskalare.se
Organisationsnummer: 559143-3270
Innehar F-skatt och ansvarsförsäkring