Mobil LOGO 2

Låt oss göra er hållbarhetsresa tillsammans
- gemensamt skapar vi värde.

Söker du en konsult inom hållbar affärs- & verksamhetsutveckling? Då har du hamnat rätt! Jag erbjuder konsulttjänster och utbildning inom hållbarhet, mångfald, ansvarsfull kommunikation och Agenda 2030.
I mitt arbete har jag starkt fokus på att skapa värde och resultat för dig som kund. Jag har mångårig erfarenhet av framgångsrikt och värdeskapande strategiskt och operativt hållbarhetsarbete samt kommunikation från flera sektorer, företag och offentligt ägda organisationer. Jag har min bas i Malmö/Lund, Skåne men tar gärna uppdrag i hela landet.

Interimshållbarhetschef Konsult Katarina Skalare på Hållbart by Skalare i Malmö, Skåne

Katarina Skalare. Foto: Mads Armgaard
E-post: katarina@hallbartbyskalare.se
Tfn: +46 738 131516

Hållbarhetsrådgivning & Coachning

Behöver du en rådgivare eller coach som kan stödja dig i hållbarhetsfrågor? Jag kan stödja dig i allt ifrån strategiskt stöd i beslutsfrågor, styrning och risk-hantering till frågor av mer operativ karaktär. Det kan handla om ett fast antal timmar per vecka eller månad under en kortare eller längre period.

Val av ramverk och riktlinjer

Jag stödjer er gärna i val av ramverk som motsvarar er ambition i hållbarhetsarbetet. Exempelvis FN:s Global Compact, ISO 26000, Globala målen och Agenda 2030, Global Reporting Initiative (GRI) etc.

Hållbarhetskonsult på plats

Behöver du en interimschef, specialist, projektledare, kommunikatör eller bara en extra resurs i din organisation? Att hyra in mig kan vara en trygg och effektiv lösning. Jag kan täcka upp alltifrån några timmar per vecka till heltid på plats hos er under en kortare eller längre tidsperiod.

Hållbarhetsstrategi & Styrning

En framgångsrik affärs- och verksamhetsstrategi tar höjd för faktorer i omvärlden, verksamhetens påverkan på människor, miljö och samhälle samt intressenters krav och förväntningar. Utifrån er verksamhets mål och riktning stödjer jag er i arbetet med att formulera och implementera en värdeskapande strategi som tar till vara på de möjligheter som ett ökat fokus på hållbarhet kan generera. Här är några exempel på tjänster:

​​​
 • Strategi, policyer, mål och uppföljning
 • Diversity Management
 • Omvärlds-, GAP-analys och benchmarking
 • Intressentdialoger och väsentlighetsanalys
 • Kartläggning och hantering av hållbarhetsrisker
 • Hållbar leverantörskedja 

Jag är en del av det globala nätverket TeachSDGs.

Kunskap & Insikt

Kunskap och insikt om omvärldsfaktorer, hållbarhets-trender, Globala målen och Agenda 2030 samt  intressenters krav och förväntningar är viktiga komponenter för att bygga kunskap och förmåga att ställa om sin verksamhet. Jag erbjuder därför målgruppsanpassade utbildningar, workshops och föreläsningar för styrelser, ledningsgrupper, chefer, specialister, medarbetare samt vid konferenser och event.
Några exempel på innehåll:

 • En värld i förändring: samhällsutmaningar och utveckling, megatrender, Agenda 2030 och dess påverkan på organisationer och ledarskap
 • Sustainability Management
 • Diversity Management
 • Affärsetik, kultur och värderingar
 • Företagande och mänskliga rättigheter
 • Hållbarhetsrapportering - lagstiftning/GRI Standards
 • Hållbar leverantörskedja

Rapportering & Kommunikation

Hållbarhetsrapportering

Genom att rapportera och kommunicera din hållbarhetsprestanda på ett transparent,
balanserat och jämförbart sätt kan du skapa
värde och bygga trovärdighet. En bra grund för
att bygga långsiktiga relationer med kunder
och andra intressenter. Jag erbjuder följande
stöd och rådgivning utifrån era behov:

 • Hållbarhetsrapport enligt lagkrav (ÅRL)
 • Hållbarhetsrapport enligt GRI Standards
 • Rapportering (CoP) till FN:s Global Compact
 • Rapportering av Globala målen och Agenda 2030

Ansvarsfull kommunikation

Grunden i ansvarsfull kommunikation är att
innehållet ska vara äkta, relevant, balanserat
och tydligt för mottagaren. Om du misslyckas, så mottagaren inte förstår eller intresserar sig för
det du säger kommer budskapen inte heller att
tas in och värdesättas. Jag erbjuder stöd med:

 • Kommunikationsstrategier/-planer
 • Kommunikationsaktiviteter
 • Textproduktion


Jag levererar lösningar utifrån era behov.

Fotograf: Mads Armgaard

Hållbar affärs- & verksamhetsutveckling 
Katarina Skalare
Tfn: +46 738 131516
E-post: katarina@hallbartbyskalare.se
Organisationsnummer: 559143-3270
Innehar F-skatt och ansvarsförsäkring