Mobil LOGO 2

Tillsammans för en hållbar utveckling
- Agenda 2030.

Funderar ni på om det är relevant för er att arbeta med Agenda 2030 och om det kan skapa värde för er verksamhet? Det finns välgrundade  fördelar med att integrera Agenda 2030 i organisationens strategier och jag erbjuder er stöd och verktyg i arbetet.

Kontakt:
Katarina Skalare
E-post: katarina@hallbartbyskalare.se
Tfn: +46 738 131516

Världens ledare har förbundit sig till 17 Globala mål för en hållbar utveckling. Målen syftar till att: Avskaffa extrem fattigdom. Minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Främja fred och rättvisa. Lösa klimatkrisen.

Jag är en del av det globala nätverket TeachSDGs.

Strategistöd
- Agenda 2030

Jag erbjuder stöd i arbetet med att koppla er verksamhet till Globala målen och mejsla fram er verksamhetsspecifika Agenda 2030.

  • Föreläsning/utbildning/workshop
  • Identifiera direkta och indirekta kopplingar mellan er verksamhet och Globala målen
  • Formulering av mål och aktiviteter
  • Rutiner för uppföljning
  • Rapportering av framdrift

I september 2017 deltog jag i UN Global Compact Leaders Summit i New York. Mötet handlade om Agenda 2030 och de Globala målen. Ett inspirerande möte där jag fick tillfälle att träffa likasinnade hållbarhetsnördar.

Workshop
- Agenda 2030

Jag erbjuder ett workshopformat där deltagarna genom en inspirerande föreläsning får kunskap om de Globala målen och Agenda 2030 samt exempel på hur andra organisationer arbetat för att integrera frågorna i den egna verksamheten. Under workshopen får deltagarna coachning och verktyg för att påbörja arbetet med att koppla den egna verksamheten till de Globala målen samt mejsla fram en verksamhets-specifik Agenda 2030 för den egna organisationen.

Föreläsning & Utbildning
- Agenda 2030

Jag erbjuder inspirerande föreläsningar och utbildningar där deltagarna får lära sig mer om de Globala målen och Agenda 2030 samt exempel på hur andra organisationer arbetat för att integrera frågorna i den egna verksamheten. Deltagarna får tips och verktyg för att kunna påbörja arbetet i den egna verksamheten efter genomgången föreläsning.

Bakgrund
- Agenda 2030

Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer de Globala målen för hållbar utveckling. De Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. Agenda 2030 och de Globala målen har tagits fram i samverkan med representanter från regeringar, företag, forskare och civilsamhället över hela världen, och 10 miljoner människor gav sin röst genom MyWorld2015.
Source: globalamalen.se

Katarina Skalare överlämnar ett exemplar av Kraftringens Parlör för nyanlända energiexperter till en representant från FN:s flyktingorgan UNHCR på Global Compact Leaders Summit i New York, 2017

Jag överlämnar med stolthet ett exemplar av Kraftringens Parlör för nyanlända energiexperter till en representant från FN:s flyktingorgan UNHCR på
Global Compact Leaders Summit i New York, 2017.


Jag levererar lösningar utifrån era behov.

Fotograf: Mads Armgaard

Hållbar affärs- & verksamhetsutveckling 
Katarina Skalare
Tfn: +46 738 131516
E-post: katarina@hallbartbyskalare.se
Organisationsnummer: 559143-3270
Innehar F-skatt och ansvarsförsäkring