Mobil LOGO 2

Uppdrag hos IVL Svenska Miljöinstitutet

Det är kul med återkommande kunder - jag har fick förtroendet att hålla utbildningar i IVLs uppförandekod för institutets medarbetare och chefer. Redan 2012 arbetade jag med IVL första gången. I mars 2018 fick jag i uppdrag att ta fram nytt material samt att under försommar och sensommar  i år genomföra fem workshops för IVLs medarbetare i Malmö, Stockholm och Göteborg.
Uppdragsgivare: VD 

ivl utbildning uppförandekod code of conduct konsult hållbart by skalare konsult uppförandekod katarina skalare

Kommentera gärna: