Mobil LOGO 2

Interim Hållbarhetschef på Heimstaden

Jag genomför ett halvårslångt uppdrag som Interim Hållbarhetschef på Heimstaden, tre dagar per vecka. Ett roligt, intressant och spännande uppdrag på ett av Nordens största och snabbast växande bostadsfastighetsbolag. Jag arbetar bland annat med hållbarhetsstyrning och -strategi, struktur och rutiner, risk management, löpande stöd till verksamheten samt hållbarhetsrapportering. Arbetet innebär nära samarbete med ledning och linjeorganisation samt genomförande av intressentdialoger med exempelvis institutionella investerare.
Uppdragsgivare: Koncernchef

heimstaden interim hållbarhetschef hållbarhetskonsult hållbart by skalare sustainable corporate governance sustainability strategy