Mobil LOGO 2

Goal Chasers - workshop om globala målen

Jag medverkade som senior coach och mentor vid en heldagsworkshop "Goal Chasers - SDGs Ideathon" om de globala hållbarhetsmålen för gymnasieelever på Thoren Innovation School i Lund.
Uppdragsgivare: Crystal Valentine, initiativtagare och konceptutvecklare

Kommentera gärna: