Mobil LOGO 2

Mångfaldsuppdrag på Axis Communications

Mitt första uppdrag i egen regi var för Axis Communications. Uppdraget bestod i att stötta Axis i deras mångfaldsarbete. Ett väldigt intressant och roligt uppdrag! Jag gav input till Axis globala mångfaldspolicy samt skapade en mångfaldsutbildning i workshop-format samt genomförde en pilotomgång för medarbetare på Axis HR-avdelning.
Uppdragsgivare: HR Director